Generalforsamlingen

2024-03-13 13:46

blev afholdt d. 11. marts.
De 25 fremmødte medlemmer kunne i formandens beretning høre om et velfungerende orkester og en danser-tilslutning, der har stabiliseret sig oven på Coronaen. Kassereren fremlagde et regnskab med et flot overskud for 2023 (som vi dog ikke skal regne med gentager sig).

Hele den velfungerende bestyrelse (altså dem der var på valg) blev genvalgt, incl. suppleanter og revisorer.
Bestyrelsen har efterfølgende konstituret sig med uændret rollefordeling (som kan ses her på hjemmesiden).

I lyset af bl.a. de voldsomt stigende portopriser vil laugsbladet fremover ikke udkomme i fysisk form.
Praktisk info om laugets aktiviteter vil som hidtil fremgå af hjemmeside og facebook.
Desuden planlægger vi udsendelse af nyhedebreve til laugets medlemmer.
Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev, så send din mailadresse til kassereren på kasserer.adsl@gmail.com

Fra de fremmødte medlemmer kom en række gode ideer, som bestyrelsen arbejder videre med - bl.a. om synliggørelse af lauget.