Konstituering

2021-11-04 19:12

Efter generalforsamlingen og konstituerende bestyrelsesmøde er "holdopstillingen" næsten uændret:

Formand: Jakob
Næsteformand: Magda (pt sygemeldt)
Kasserer: Palle
Sekretær: Asmus
Menigt medlem: Hanne
Nyvalgt suppleant: Astrid
Suppleant og webmaster: Ole
Revisorer: Helmer og Ulrich

Kontaktinfo kan findes andet steds på hjemmesiden