Nye tider på Trekanten

2014-11-04 20:06

Laugets faste tilholdssted, Trekanten, er i gang med en større omstillingsproces – revitalisering, som de kalder det.

Processen indebærer at både Trekantens bemanding og de økonomiske midler fremover skal anvendes væsentligt anderledes end i dag.

 

For Aalborg Danse- og Spillemandslaug betyder det i praksis fra nytår:

1)      Mandagsaftener:
Da Trekanten fremover som noget nyt vil holde åbent både lørdag og søndag, har man i stedet valgt at lade mandagen være uden bemanding.
Dvs. de foreninger der holder arrangementer om mandagen, må ”klare sig selv”.
Så fra nytår skal dansere og spillemænd selv medbringe forplejning på mandagsaftener.
Til gengæld vil der ikke være nogen entre (for ikke-medlemmer dog 20 kr).
 

2)      Baller:
Trekanten vil fremover ikke selv arrangere baller, koncerter og lign.
Disse aktiviteter vil blive udlagt til 3 nye brugerråd (for hhv, børn, unge og voksne), som får nogle penge at disponere over.
Valgprocessen for voksen-brugerrådet er endnu ikke fastlagt. Aalborg Danse- og Spillemandslaug har fået lovning på en plads i det første i brugerråd.
Øvelsen i brugerrådet må så blive at opnå enighed om, hvorvidt der skal holdes spillemandsbal, country-koncert, kombinerede arrangementer eller noget helt andet.

Med de elendige besøgstal vi har haft til de seneste baller – trods fantastisk musik – og tilsvarende for andre af Trekantens arrangementer, virker det meget fornuftigt at stoppe op og overveje, hvordan pengene skal bruges fremover.
For os betyder det formentlig færre baller / billigere orkestre – men lad os glæde os over, at vi i snart 15 år har været meget privilegerede på dét område.
Planen for foråret 2015 er dog uændret:
- Nytårsbal med Stafivia 17/1 (det bli’r dog ikke Trekanten men lauget, som betaler for orkestret)
- 25 års jubilæet 21/3 (her er vi i gang med at søge sponsorer)
- Spillmandsfestivalen 18/4 (løber nogenlunde rundt i sig selv)
Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til, hvordan vi fremover kan finansiere baller.

 

Omstillingsprocessen er endnu i et ”tidligt stadie”, så der vil givetvis komme ændringer, efterhånden som Trekanten og vi høster nogen erfaringer.