Efterårssæsonen 2022 byder på:


Mandage i lige uger: Spillemændene øver fra kl. 19.15 
                                    - første gang d. 8. august
 

Mandage i ulige uger: Mandagsdans kl. 19.30 til 22.00:     

      12. og 26. september 
      10. og 24. oktober 
      7. og 21. november 
      5. december (vi starter med fællesspisning i cafeen kl. 18)
Også i efteråret vil mandagsdansen starte med tringennemgang kl. 19
(polka, vals og hopsa). Både begyndere og øvede er velkomne!
    

Sæt også kryds i kalenderen:  


        Lørdag d. 17. september kl. 19:
                        Dwight Lamb, Jensen og Bugge!!!
                        Løbeseddel Dwight Jensen Bugge A4.pdf (600387)

        Fredag d. 11. november kl. 19: Dobbeltbal med Fladstrand Spillemændene
                                                    og Laugets orkester
                        Løbeseddel Dobbeltbal A4.pdf (922181)

        Lørdag d. 21. januar 2023 kl. 19: Mads Hansens Kapel!!!
                        Løbeseddel Mads Hansens Kapel A4.pdf (569004)

        Lørdag d. 29. april 2023: Spillemandsfestival
                        Instruktør Mette Katrine Jensen Stærk


Flere detaljer om de enkelte arrangementer vil fremkomme i bladet og Arrangementskalenderen.

 

Medlemskontingent: Kun 150 kr. for et helt år (fra 1. august til 31. juli)!
            Kan indbetales på konto 9236 - 23 65 81 89 51 - senest 15. september
       

Tilmeld dig vores facebook-gruppe og få løbende info

https://www.facebook.com/groups/487683971399208/