Læs "tanker ved sæsonstart" under "Nyheder". 
Efterårssæsonen 2021 byder på:


Mandage i lige uger: Spillemændene øver fra kl. 19.15 
                                    - første gang d. 9. august
 

Mandage i ulige uger: Mandagsdans kl. 19.30 til 22.00:     

      13. og 27. september
      11. oktober (incl. fejring af 30 års jubilæum - vi starter med spisning kl. 18).
                Se detaljer i arrangementakalenderen.
                OBS: Tilmelding til spisning senest 5. oktober til Palle!
      25. oktober (vi starter med generalforsamling kl. 17, derefter spisning)   
      8. og 22. november (OBS: Vi danser i lokale 4+5 d. 22.) 
      6. december (vi starter med spisning kl. 18) 
      

Sæt også kryds i kalenderen:  

        Lørdag d. 28. august kl. kl. 12 - 12.30: Aalborg Dansefestival på havnefronten
                  (se yderlige info under "Arrangementer")

        Lørdag d. 18. september kl. 19-23: Septemberbal med Jysk Danseorkester
                Løbeseddel Jysk Danseorkester A4.pdf (685458)

        Fredag d. 12. november kl. 19-23: Dobbeltbal med laugets orkester
                                                        + Spillemandskredsen Nordjylland
                Løbeseddel Dobbeltbal 2021 A4.pdf (687719)


Flere detaljer om de enkelte arrangementer vil fremkomme i bladet og Arrangementskalenderen.

 

Medlemskontingent: Kun 150 kr. for et helt år (fra 1. august til 31. juli)!
            Kan indbetales på konto 9236 - 23 65 81 89 51 - senest 15. september
       

Tilmeld dig vores facebook-gruppe og få løbende info

https://www.facebook.com/groups/487683971399208/