Forårssæsonen 2024 byder på:


Mandage i lige uger: Spillemændene øver fra kl. 19.15 
                                    - første gang d. 8. januar

Mandage i ulige uger: Mandagsdans kl. 19.30 til 22.00

      15. og 29. januar 
      12. og 26. februar 
      11. marts (generalforsamling kl. 17, derefer spisning og dans)
      8. og 22 april
      6. maj (fællesspisning kl. 18 - husk tilmelding!)
    

Sæt også kryds i kalenderen:      

        Lørdag d. 20. januar 2024 kl. 19: Nytårsbal med Pigernes Fornøjelse
                        Løbeseddel Nytårsbal 2024 A4.pdf (521656)

        Lørdag d. 13. april kl. 17.30: Spillemandsfestival
                        Løbeseddel Spillemandsfestival 2024 A4.pdf (536427)


Flere detaljer om de enkelte arrangementer vil fremkomme i bladet og Arrangementskalenderen.
 

Medlemskontingent: Kun 150 kr. for et helt år (fra 1. august til 31. juli)!
            Kan indbetales på konto 9236 - 23 65 81 89 51 - senest 15. september
       

Tilmeld dig vores facebook-gruppe og få løbende info

https://www.facebook.com/groups/487683971399208/