Forårssæsonen 2023 byder på:


Mandage i lige uger: Spillemændene øver fra kl. 19.15 
                                    - første gang d. 9. januar
 

Mandage i ulige uger: Mandagsdans kl. 19.30 til 22.00:     

      16. og 30. januar 
      13. og 27. februar 
      13. og 27. marts (d. 13. starter med generalforsamling kl. 17) 
      24. april (vi starter med fællesspisning kl. 18 - husk tilmelding!)

OBS. Den tidligere annoncerede tringennemgang før mandagsdansen er aflyst.
    

Sæt også kryds i kalenderen:  


        Lørdag d. 21. januar 2023 kl. 19: Mads Hansens Kapel! 

                        Løbeseddel Mads Hansens Kapel A4.pdf (569004)

        Mandag d. 13. marts kl. 17: Generalforsamling efterfulgt af
                        fællsesspisning i cafeen og dans

        Lørdag d. 29. april 2023: Spillemandsfestival
                        Instruktør Mette Katrine Jensen Stærk
                        Løbeseddel Spillemandsfestival A4.pdf (570791)


Flere detaljer om de enkelte arrangementer vil fremkomme i bladet og Arrangementskalenderen.

 

Medlemskontingent: Kun 150 kr. for et helt år (fra 1. august til 31. juli)!
            Kan indbetales på konto 9236 - 23 65 81 89 51 - senest 15. september
       

Tilmeld dig vores facebook-gruppe og få løbende info

https://www.facebook.com/groups/487683971399208/